Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Filozofii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak oceny
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak oceny
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Wydział Edukacyjno - Filozoficzny
  Ocena: brak oceny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Filozofii
  Ocena: brak oceny
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: brak oceny
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Filozoficzno - Historyczny
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Filozofii i Socjologii
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Historyczno - Pedagogiczny
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Filozofii i Socjologii
  Ocena: brak oceny
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  Wydział Nauk  Humanistycznych i Społecznych
  Ocena: brak oceny
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: brak oceny
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak oceny

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/